top of page
Palletruckkurs T1 Norsk

Palletruckkurs T1 Norsk

1.990,00krPrecio

Vi tilbyr dokumentert opplæring på ledetruck, palletruck og ledestabler klasse T1 som nettkurs. Hensikten med opplæringen er å gi bruker en god innføring i sikker bruk av arbeidsutstyret, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruk unngås. God holdning til sikkerhet bidrar til sikker bruk.

 

 

Informasjon
Arbeidsmiljøloven §3 - 5 pålegger arbeidsgiver at alle ledere skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. HMS for ledere gir ledere i alle bransjer grunnleggende opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Det gir kunnskap om gjeldende krav, hva som karakteriserer god HMS. Hvordan man som leder kan legge til rette for et målrettet og systematisk arbeid for å implementere helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Arbeidsmiljølovens §3 - 5 obligatorisk for arbeidsgivere, og arbeidsgivere er dermed forpliktet til å gjennomføre kursing i HMS.

Kursinnhold:
• Innledning med krav til truckfører
• Trucktyper og bruksområder
• Truckens konstruksjon og virkemåte
• Stabilitet
• Kontroll og rapportering
• Miljøet rundt trucken
• Godshåndtering
• Årsaker til ulykker

bottom of page